She Center

Triệt Lông OPT

  Công nghệ triệt lông OPT là gì ? OTP – SHR là chữ viết tắt của Optimal Pulse Technology – Super Hair Remove tức là công nghệ ổn định năng lượng cho những lần phát xung liên tục, không bị yếu đi mà không gây đau rát hay châm chích trong quá trình điều trị. Công nghệ này được hiểu là […]

Xem chi tiết