She Center

PRP – HUYẾT TƯƠNG GIÀU TIỂU CẦU

  PHƯƠNG PHÁP PRP LÀ GÌ? PRP có nghĩa là Platelet-rich Plasma, tức là Huyết tương giàu tiểu cầu. Tiểu cầu là một thành phần có trong máu, cùng với huyết tương, hồng cầu và bạch cầu. Được sản xuất từ tủy xương, tiểu cầu là những tế bào nhỏ có đời sống từ 7 – […]

Xem chi tiết