She Center

Thu Gọn Môi Dày

  Thu gọn môi dày, làm mỏng môi là gì? Thu gọn môi dày là tiểu phẫu đơn giản khắc phục tình trạng môi dày hơn bình thường. Thu gọn môi dày (hay làm mỏng môi) giúp mang lại sự cân đối và hài hòa cho khuôn mặt.     Tùy theo tình trạng của […]

Xem chi tiết