độn thái dương

Các phương pháp độn thái dương giúp cân chỉnh tỷ lệ khuôn mặt

Thái dương là vị trí quan trọng tạo nên tỷ lệ hoàn hảo cho khuôn mặt cân đối. Phần thái dương nếu bị lõm vào sẽ khiến khuôn mặt trở nên góc cạnh, khắc...
>