quá cao

Hậu quả khi nâng mũi quá cao và cách xử lý để ngừa biến...

Một chiếc mũi đẹp phải có sóng mũi cao, cánh mũi nhỏ và cân đối phải hài hòa với tổng thể khuôn mặt. Nhưng nếu nâng mũi quá cao sẽ không an toàn và...
>