sụn tự thân

Nâng mũi cấu trúc bằng sụn vách ngăn – Lựa chọn lý tưởng cho...

Nâng mũi bằng sụn vách ngăn sẽ tận dụng một phần sụn vách ngăn để làm các miếng ghép giúp tạo dựng nền mũi vững chắc, đồng thời kéo dài và nâng cao đầu...
>