Tạo hình mắt hai mí có để lại sẹo không

Tạo hình mắt hai mí EYELID SHAPE có để lại sẹo không?

Đặc điểm của đôi mắt của hầu hết người Châu Á nói chung hay Việt Nam nói riêng là đôi mắt một mí hoặc hai mí nhưng nếp mí mảnh và không rõ ràng....
>