tự nhiên

Vẻ đẹp của sự hài hòa chính là Tỷ Lệ Vàng trong thẩm mỹ!

Tỷ lệ vàng được hiểu là tỷ lệ chuẩn cho gương mặt đẹp và hài hòa thu hút, các tỷ lệ này đã được các nhà nhân trắc học trên thế giới nghiên cứu...
>