Trang chủ Tags Tuyển dụng

Tuyển dụng

TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH

THU NHẬP HẤP DẪN TỪ 100 - 200 TRIỆU / THÁNG Với mục tiêu phát triển 50 Chi nhánh trên toàn quốc, SHE CENTER chiêu mộ nhân tài cho vị trí Trưởng phòng Kinh doanh...

TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ TRƯỞNG NHÓM KINH DOANH

THU NHẬP HẤP DẪN TỪ 50 - 100 TRIỆU / THÁNG Với mục tiêu phát triển 50 Chi nhánh trên toàn quốc, SHE CENTER chiêu mộ nhân tài cho vị trí Trưởng nhóm Kinh doanh...

TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ CHUYÊN VIÊN KINH DOANH

THU NHẬP HẤP DẪN TỪ 30 - 60 TRIỆU / THÁNG Với mục tiêu phát triển 50 Chi nhánh trên toàn quốc, SHE CENTER chiêu mộ nhân tài cho vị trí Chuyên viên Kinh doanh...