xăm chân mày

MICROBLADING ART BROWS SHE CENTER

Điêu khắc chân mày là gì?

Hàng chân mày đóng vai trò như một "mái nhà" của khuôn mặt, đồng nghĩa với việc đây là điểm không thể thiếu trên khuôn mặt của mỗi người. Hàng chân mày càng đều...
>