Trang chủ Tuyển dụng

Tuyển dụng

TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH

THU NHẬP HẤP DẪN TỪ 100 - 200 TRIỆU / THÁNG Với mục tiêu phát triển 50 Chi nhánh trên toàn quốc, SHE CENTER chiêu...

TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ TRƯỞNG NHÓM KINH DOANH

THU NHẬP HẤP DẪN TỪ 50 - 100 TRIỆU / THÁNG Với mục tiêu phát triển 50 Chi nhánh trên toàn quốc, SHE CENTER chiêu...

TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ CHUYÊN VIÊN KINH DOANH

THU NHẬP HẤP DẪN TỪ 30 - 60 TRIỆU / THÁNG Với mục tiêu phát triển 50 Chi nhánh trên toàn quốc, SHE CENTER chiêu...