các loại filler

Phân loại FILLER HA bạn cần biết trước khi quyết định tiêm Filler!

Tiêm Filler tuy là phương pháp làm đẹp quen thuộc nhưng bạn có biết có rất nhiều loại Filler khác nhau và cách áp dụng cũng hoàn toàn khác nhau. Nếu chưa tìm hiểu...
>