tiền sử bệnh

Tại sao cần khai báo tiền sử bệnh lý và kiểm tra sức khỏe...

Trước khi phẫu thuật thẩm mỹ bạn sẽ có một cuộc gặp gỡ riêng cùng bác sĩ để trao đổi về tiền sử bệnh lý, tình trạng sức khỏe hiện tại và thực hiện...
>